Regulamin

Regulamin serwisu www.oczydolnegoslaska.pl

Definicje:

1. Administrator - właściciel serwisu www.oczydolnegoslaska.pl – Serwis Turystyczny Oczy Regionu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

2. Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników.

3. Użytkownik - osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który dokonał rejestracji i założył indywidualne Konto w Serwisie. W zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji, Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie.

4. Reklamodawca – reklamodawcą nazywa się Użytkownika, który za wyznaczoną wedle cennika kwotą umieszcza na Serwisie obiekt, bądź reklamę.

5. Reklama – reklamą nazywa się znak, logo, plakat lub inne formy graficzne dostarczone przez Reklamodawcę, umieszczone w serwisie www.oczydolnegoslaska.pl za ustaloną wedle cennika kwotę, w ustalonym przez Reklamodawcę i Administratora miejscu i czasie.

6. Konto - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, dodawać zdjęcie, ogłoszenia i obiekty. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

7. Login - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

8. Obiekt –  ośrodek noclegowy, gastronomiczny lub rekreacyjny prezentowany w Serwisie.

9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

10. Ban – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu.

Postanowienia ogólne:

1. Serwis www.oczydolnegoslaska.pl jest serwisem ogłoszeniowym, bazą lokali gastronomicznych, obiektów rekreacyjnych, wypoczynkowych oraz firm tzn. platformą reklamową dla firm.

2. Serwis www.oczydolnegoslaska.pl nie pośredniczy w kontaktach między Użytkownikami serwisu a Reklamodawcami oraz w żaden sposób nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Reklamodawcami i innymi Użytkownikami serwisu.

3. Właściciel serwisu www.oczydolnegoslaska.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą informacje w ofertach umieszczone przez Użytkowników.

3. Publikowane w serwisie oferty nie stanowią ofert w myśl prawa handlowego i prawa cywilnego.

4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. Dotyczy to osób korzystających z treści, ogłoszeń i ofert zawartych w serwisie oraz Reklamodawców publikujących w nim swoje oferty.

5. Osoby korzystające z serwisu zobowiązują się do przestrzegania polskiego prawa i nie naruszania praw osób trzecich.

6. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkowników serwisu jego Regulaminu.

7. Naruszenia Regulaminu oraz sugestie dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na adres email podany w punkcie "Kontakt" na końcu niniejszego Regulaminu.

8. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.

9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do postanowień Regulaminu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników serwisu i Reklamodawców. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje jego Regulaminu.

10. Wszelkie materiały zamieszczone w serwisie www.oczydolnegoslaska.pl nie mogą być kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnej zgody Właściciela serwisu lub innego właściciela praw autorskich.

Zobowiązania reklamodawców
:

1. Reklamodawca oświadcza, że wszystkie zawarte w publikowanych ofertach dane są prawdziwe i aktualne. Reklamodawcy przyjmują całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych ofert oraz za wszelkie skutki wynikłe z korzystanie z tych ofert przez klientów.

2. Reklamodawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji publikowanych ofert oraz przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za aktualność i kompletność zawartych w nich informacji.

3. Reklamodawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za aktualność, kompletność i zgodność z polskim prawem wszelkich ofert i informacji jakie publikuje.

4. Reklamodawcy oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści oraz zdjęć oraz, że nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz zgadzają się ponosić pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu ich naruszenia.

5. Reklamodawcy zgadzają się na wyświetlanie wraz z ich ofertami (na tej samej stronie) innych reklam dostarczanych przez serwis www.oczydolnegoslaska.pl lub przez innych współpracujących reklamodawców.

6. Reklamodawcy przyjmują do wiadomości, że serwis www.oczydolnegoslaska.pl może zaprzestać w dowolnym czasie emisji ich ofert, podając pisemnie lub za pośrednictwem e-maila powód decyzji.

Wykluczenia odpowiedzialności:

1. Właściciel serwisu w żaden sposób nie weryfikuje publikowanych w nim ofert i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść i aktualność oraz za skutki wynikłe ze skorzystania z tychże ofert.

2. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje zawierane pomiędzy Użytkownikami serwisu a Reklamodawcami oraz za jakiekolwiek spory wynikłe pomiędzy nimi.

3. Właściciel serwisu prezentuje opinie Użytkowników, które wyrażają jedynie indywidualny punkt widzenia ich autorów. Z informacji w nich zawartych korzystasz na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działań podjętych na podstawie tych treści.

4. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za łamanie przez Użytkowników i Reklamodawców polskiego prawa oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie spory wynikłe na tym tle Użytkownicy i Reklamodawcy zobowiązują się rozstrzygać bez udziału Właściciela serwisu.

5. Użytkownik lub Reklamodawca łamiący polskie prawo lub naruszający prawa autorskie ponosi za to całkowitą i wyłączną odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za takie postępowanie.

 

6. Użytkownicy i Reklamodawcy korzystają z serwisu na własną odpowiedzialność tak więc nie mogą wnosić żadnych roszczeń wynikających z użytkowania i funkcjonowania serwisu.

 

7. Użytkownik portalu umieszczający zdjęcia w galerii zdjęć oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych fotografii, umieszcza je dobrowolnie i nie oczekuje od Właściciela portalu wynagrodzenia za ich publikację. Właściciel portalu oświadcza, że nie będzie pobierał od Użytkownika opłat za publikację jego zdjęć.

 

8. Użytkownik przesyłając zdjęcia Właścicielowi portalu oświadcza, że robi to dobrowolnie, posiada prawa autorskie do przesyłanych fotografii oraz że nie będzie wnosił roszczeń wobec Właściciela portalu za ich publikację.


Kontakt:
reklama@oczydolnegoslaska.pl
biuro@oczydolnegoslaska.pl

Zadaj pytanie drukuj
Wirtualne spacery
Wirtualne spacery
Reklama
Odkryj Dolny Śląsk

Moofie Odkrywa Wałbrzych - czy...

O tym, że Ziemia Wałbrzyska skrywa wiele tajemnic i skarbów jej mieszkańcy wiedzą od dawna.

Podróż za jedno zdjęcie – weź...

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Pasaż Grunwaldzki zachęca do udziału w konkursie „Z moją mamą w obiektywie”. Aby wziąć w nim udział, wystarczy jedno zdjęcie i krótka...

Galeria
Oferty specjalne
Sonda

Aktualnie brak sondy na dzień dzisiejszy

Copyright © Oczy Dolnego Śląska 2010 - noclegi, imprezy, wakacje, agroturystyka, weekend na Dolnym Śląsku | Realizacja strony: Mediaserwis.Net 2010 - tworzenie stron www | Karkonosze, Sudety